Fundering is gelegd

De fundering voor de nieuwbouw is gelegd, de contouren zijn zichtbaar en de bouw voorloopt voorspoedig.